Strona główna

Bank Żywności

Najnowsze aktualności

Najbliższy termin odbioru żywności:18 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00

Przejdź do -
 
Najbliższy termin odbioru żywności: 18 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00
 
Osoby z terenu gminy Suwałki zainteresowane tą formą pomoc proszone są o jak najszybsze zgłoszenie się do pracowników socjalnych Ośrodka ul. Świerkowa 45,16 – 400 Suwałki w celu wypełnienia Oświadczenia i uzyskania Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 16.12.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego