Strona główna

Najnowsze aktualności

Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych

Przejdź do -

W związku  ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Suwałkach  zwraca  się  z  prośbą  do  wszystkich  mieszkańców Gminy Suwałki o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych i samotnych. Prosimy   o pomoc i wsparcie tych osób.  

            Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia.

 Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki       

tel. 87 565 93 47 i 49        

 

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

ul. Pułaskiego 26,  numer alarmowy  997

Pogotowie Ratunkowe  - numer alarmowy  999 ,  112

 

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” Garbaś II 18 k. Filipowa tel. 87 /569 62 40 (czynny całą dobę) schronisko dla bezdomnych                                             

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie    Dowspuda 9  

 tel. 602 746 394,  87 565 92 82

Najbliższy termin odbioru żywności:18 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00

Przejdź do -
 
Najbliższy termin odbioru żywności: 18 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00
 
Osoby z terenu gminy Suwałki zainteresowane tą formą pomoc proszone są o jak najszybsze zgłoszenie się do pracowników socjalnych Ośrodka ul. Świerkowa 45,16 – 400 Suwałki w celu wypełnienia Oświadczenia i uzyskania Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 16.12.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki.