Strona główna

Bank Żywności

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Termin dostawy żywności: 8 lutego 2018, czwartek – godz. 8.00 - 9.00

Przejdź do -

Termin dostawy żywności: 8 lutego 2018, czwartek – godz. 8.00 - 9.00

 

Termin dostawy żywności: 7 grudnia 2017, czwartek – godz. 8.30

Termin dostawy żywności: 7 grudnia 2017, czwartek – godz. 8.30

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Przejdź do -

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty zamówienia w okresie od dnia wskazanego w umowie tj. od dnia 04 stycznia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. z przerwą od dnia 20 stycznia 2018 r. do dnia 04 lutego 2018 r. oraz od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 04 września 2018 r.  ( na czas nauki szkolnej z wyłączeniem ferii, świąt, wakacji oraz dni wolnych od zajęć szkolnych).

Dzień Pracownika Socjalnego

Przejdź do -

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.